V Ljubljani potekala redna letna skupščina Košarkarske zveze Slovenije

Rubrika: Mlajše selekcije

 Redna letna skupščina Košarkarske zveze Slovenije je bila sprva predvidena za mesec junij, a so jo določeni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa prestavili na zadnji avgustovski dan. Skupščine v Austria Trend Hotelu v Ljubljani se je udeležilo 35 delegatov, s skupno 37 glasovi.

Navzoči delegati so po izvolitvi delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika v uvodu najprej potrdili zapisnik zadnje redne letne skupščine, ki je potekala 12. junija lani. Nato so v celoti sprejeli poročila vseh združenj, organov in komisij, prav tako pa tudi poslovno poročilo, poročilo neodvisnega revizorja in poročilo nadzornega odbora za leto 2019 ter predlog sprememb registracijskega pravilnika, ki stopijo v veljavo z dnem skupščine.

Potrjen je bil finančni načrt za leto 2020, za letošnje leto pa je Košarkarska zveza Slovenije predvidela 3.387.473 evrov prihodkov, kar je slabih 200.000 evrov manj kot leta 2019. Na skupščini je bil predstavljen tudi program dela KZS. Zaradi epidemije koronavirusa, ki je za več mesecev ustavil svetovni šport, se je pri izvedbi programov tudi Košarkarska zveze Slovenije soočila s številnimi izzivi.

In bila pri tem uspešna, saj je kljub poletnemu košarkarskemu mrtvilu uspešno izvedla državno prvenstvo v košarki 3×3, košarkarski tabor, košarkarske počitnice, individualne treninge za članske reprezentante in reprezentantke ter, kot ena redkih košarkarskih zvez v Evropi, tudi kvaliteten enomesečni program treningov za reprezentance mlajših starostnih kategorij. V letu, ko zveza praznuje 70 let obstoja je bilo v ta namen pripravljenih kar nekaj aktivnosti, ki se bodo izvajale tudi v zadnji četrtini leta. Vsi košarkarski delavci pa že nestrpno pričakujejo konec septembra, ko se bodo po 11. marcu začela uradna članska tekmovanja pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Le ta bodo v prihajajoči sezoni 2020/2021 potekala že 30. leto.

Zaradi neaktivnosti so iz članstva Košarkarske zveze Slovenije izključeni KD Koper, KK Veterani Kočevje, Veteransko košarkarsko društvo SLO 50 plus in Društvo košarkarskih sodnikov Ljubljana.