Tudi podjetni Grk v upravnem odboru Petrola Olimpije

v rubriki
Liga Nova KBM
s kategorijo
Novice
.

Kot smo poročali dopoldan, so danes po 9. uri ekspeditivno v Stožicah opravili s skupščino Petrola Olimpije, na klubski spletni strani pa so razkrili podrobnosti.

V prostorih Arene Stožice je v petek potekala skupščina Košarkarskega kluba Olimpija.

Dva nova v UO

Člani so na seji sprejeli letno poročilo za poslovno leto 2017, poročilo nadzornega odbora za leto 2017, sprejeli pravilnik za mladinski pogon ter izvolili nove člane upravnega odbora ter novega člana disciplinske komisije. Za novega člana slednje so člani izvolili Petra Ješelnika, nova člana upravnega odbora pa sta postala Zooullis Mina in Aleš Mozetič.

Vsi člani so bili potrjeni za obdobje od 15. marca 2019 do 4. julija 2021.

Organi KK Olimpija Ljubljana za obdobje med 15. marcem 2019 in 4. julijem 2021, imenovani na skupščini v skladu s statutom:

Upravni odbor:

Predsednik: Tomaž Berločnik
Podpredsednik: Jože Mermal
Podpredsednik: Igor Mervič
Podpredsednica: Tjaša Ficko
Član: Andrej Slapar
Član: Rudolf Skobe
Član: Damjan Kralj
Član: Janez Drvarič
Član: Aleš Mozetič (ustanovitelj, direktor in solastnik pekovske družbe Don Don)*
Član: Zooullis Mina (glavni direktor Pivovarne Laško Union)*
Član: Roman Lisac

* – novinca v odebeljenem tekstu

Nadzorni odbor KK Olimpija Ljubljana:

Član: Silvester Zaman
Član: Aleš Pogačnik
Član: Bojan Župevec

Disciplinska komisija KK Olimpija Ljubljana:

Član: Benjamin Jošar
Član: Aljoša Žorga
Član: Peter Ješelnik

Pohvala za direktorja in klubsko vodstvo

Nadzorni odbor je ugotovil, da računovodski izrazi društva za leto 2017 izkazujejo pozitivni poslovni rezultat, bili so revidirani in revizor je podal pozitivno mnenje. Pozitivni poslovni rezultat izkazuje tudi vmesni poslovni rezultat na dan 30. september 2018, ki je bil pozitiven. Trend zniževanja obveznosti se je ustavil (poslovne in finančne obveznosti so konec leta 2015 znašale 2.132.211 EUR, konec leta 2016 2.006.051 EUR, konec leta 2017 1.133.858 EUR in na dan 30. september 2018, 1.223.782 EUR).

Leto 2017 je bilo finančno uspešno, saj je klub realiziral 2.589.432 EUR prihodkov ter 1.779.397 EUR odhodkov. Presežek prihodkov je tako znašal 810.035 EUR, čisti presežek prihodkov 719.271 EUR.

Največji delež med prihodki zavzemajo sponzorstva (75%), sledijo sredstva sofinanciranja Mestne občine Ljubljana (15%), prihodki od prodaje vstopnic (2%), prihodki od odškodnin (2%) in prihodki od vadnin (2%); ostali prihodki znašajo 4%.

Med odhodki največji delež zavzemajo stroški igralcev in strokovnega štaba (45%). Sledijo stroški zdravstvenih, informacijskih, računovodskih, študentskih in piarovskih storitev (16%), nadalje stroški prevoznih, tiskarskih, sodniških storitev, namestitev in stroški varovanja (13%). Stroški najemnin stanovanj in zavarovanj zazvemajo 11% med celotnimi stroški, stroški dela 6% ter ostalo 9%.

V primerjavi z letom 2016, so se odhodki v letu 2017 znižali za 25%.

Ob prihodu novega generalnega sponzorja, podjetja Petrol, ter novega predsednika KK Olimpija Ljubljana, Tomaža Berločnika, je bil glavni cilj napraviti zdrave temelje ter v najkrajšem možnem času uspešno sanirati klub. Sanacija kluba še naprej poteka po začrtani poti, to pa dokazuje tudi finančno uspešno leto 2017.

Predsednik je povedal, da klub tekoče poravnava obveznosti do igralcev, trenerjev, ostalega kadra ter dobaviteljev. Prav tako se kredit, ki je bil najet v višini 1.000.000 EUR, obročno poravnava. Konec tekoče sezone 2018/19 bo ostal dolg iz naslova kredita, ki ga bomo morali poravnati v prihodnji sezoni, v znesku 240.000 EUR.