(Re)evolucija trga košarkarskih agentov: kaj od 1.1. veljavne spremembe prinašajo igralcem in igralkam?

Rubrika: ABA Liga

S 1. januarjem 2022 so v veljavo stopila nova pravila, ki urejajo področje licenciranih košarkarskih agentov pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze (FIBA). Slednja veljajo samo za košarkarske agente pod okriljem FIBA. V besedilu z izrazom »agent« razumemo tako moške kot ženske, je zapisal Blaž Tomažin Bolcar, odvetnik, ki se ukvarja s športnim pravom in zastopanjem športnikov.

Sprememba pravil na področju ekskluzivnosti, možnosti predčasne odpovedi pogodbe in potencialnega konflikta interesov predstavlja veliko spremembo v svetu košarke in agentstva  ter kaže na poizkus Fibe za ureditev razmerij na trgu zastopnikov v košarki.

Nova pravila veljajo za pogodbe sklenjene po 1. 1. 2022, ne torej tiste, ki so bile sklenjene pred tem datumom. Poglejmo, kaj so ključne spremembe, kaj pomenijo v praksi in kakšne posledice lahko pričakujemo na trgu.

Spremembe, ki prinašajo bistveno drugačno ureditev odnosa med agenti in njihovimi varovanci v svetu košarke (pri čemer znova opozarjamo, da so izvzeti košarkarji, ki igrajo denimo v ligi NBA) so sledeče:

  1. Igralec/trener bo lahko angažiral več kot enega agenta

Končuje se torej obdobje izključno ekskluzivnih pogodb med agenti in njihovimi varovanci. V praksi smo že sedaj videli, da so se agenti med seboj povezovali oziroma si pomagali in posledično tudi delili agentsko provizijo. Kljub temu je v takšnih primerih (večinoma) šlo za vnaprej dogovorjeno pogodbeno pravico ekskluzivnega agenta, da lahko angažira drugega agenta za izvedbo posameznega posla oziroma je posamezna agencija imela svoje različne agente v različnih državah. Takšen agent torej ni imel z igralcem sklenjene posebne pogodbe oziroma mandatnega razmerja. V praksi tudi ni zastopal igralca, temveč igralčevega agenta.

V primeru angažmaja več agentov s strani igralca bo potrebno natančno doreči pravila igre, da ne bo na trgu prihajalo do zmede. Najprej bo potrebno delovanje (več) angažiranih agentov smiselno omejiti teritorialno (bodisi na posamezno državo ali tekmovanje – slednje je že bolj zapleteno), da se izognemo situaciji, ko bi igralec od več agentov pridobil ponudbo s strani istega kluba.

Lahko pa se stranke dogovorijo tudi za način, da npr. igralec vnaprej odobri vzpostavitev določenega kontakta s klubom in tako v vsakem trenutku ve, kateri klubi so bili kontaktirani s strani posameznega agenta in tako ne more prihajati do neljubih konfliktov.

Angažiranje več agentov bo terjalo tudi pravno ureditev situacij v zvezi s sklenitvijo pogodbe s klubom v primeru, ko bo igralec prejel več ponudb s strani več agentov. Smiselno bo namreč urediti protokol, ki bo vzpostavil jasna pravila o tem, katero ponudbo lahko igralec sprejme in kaj se zgodi, če sprejme katero izmed ostalih (na primer, mora igralec sprejeti finančno najbolj ugodno ponudbo, prvo ponudbo, ponudbo kluba iz določenega tekmovanja/države …) – bo v primeru kršitve dolžan ostalim agentom vrniti stroške njihovega angažmaja, ipd.?

Sprostitev števila agentov je za igralce dobrodošla, saj odslej ne bodo odvisni samo od enega agenta in ne bo prihajalo do situacij, ko so bili nezadovoljni z angažmajev svojega agenta takoj po podpisu pogodbe. Na drugi strani pa je pričakovati še večjo konkurenco med agenti.

Pri tej spremembi se je težko ogniti občutku, da takšna sprememba favorizira velike agencije, ki imajo svoje agente po vseh državah oziroma pokrivajo vsa močnejša tekmovanja. Manjši agenti bodo težko tekmovali s slednjimi in se bodo verjetno morali sprijazniti, da ne bodo ekskluzivni zastopniki svojih klientov.

  1. Igralec ali agent lahko kadarkoli prekineta pogodbo o zastopanju s 30 dnevnim odpovednim rokom

Tudi ta sprememba pravil predstavlja zmanjševanje „moči“ ekskluzivnosti in gre nedvomno bolj v korist igralcem kakor agentom. Medtem, ko igralcu zagotavlja možnost enostavne menjave agenta oziroma odpovedi sodelovanja z agentom, slednjega lahko postavlja v položaj negotovosti. Zopet to bi to lahko predstavljalo težavo predvsem za manjše agente oziroma agencije. Na drugi strani pa to pomeni, da bodo dobri agenti (majhni ali veliki) lahko svoje kliente zadržali oziroma pridobili nove predvsem na podlagi svojega kakovostnega dela.

Pričakovati je, da se bo v pogodbe o zastopanju pričelo vnašati določene klavzule, ki bodo varovale interese agentov, ki so za svoje varovance pridobivali ponudbe različnih klubov, utrpeli določene stroške, igralec pa jim je enostavno odpovedal pogodbo o zastopanju, čeprav je bil njihov angažma zadovoljiv oziroma dober. Določila glede pogodbenih kazni oziroma vračila vložkov je pričakovati predvsem v pogodbah z mladimi igralci, ki jim agentje poleg angažmaja v klubih zagotavljajo tudi sredstva za individualni razvoj (dodatni individualni treningi, rehabilitacije, fizioterapije, športno opremo, ipd.). Opozoriti pa je potrebno, da bodo takšne klavzule morale biti v mejah razumnega oziroma sorazmernega.

:: NADALJEVANJE, ŠE PREOSTALE SPREMEMBE, PA SO OPISANE NA TEJ POVEZAVI.