“Prvoligaši ne moremo sprejeti vloge talca!”

v rubriki
Liga Nova KBM
s kategorijo
Novice
.

V ponedeljek, 17.09.2018 se je pred Sejo Izvršnega odbora na svoji prvi redni seji pred novo sezono v Ljubljani sestalo Združenje Lige NKBM. Člani so najprej izvolili vodstvo Združenja, ki ga bo kot predsednik še naprej vodil Kristijan Novak (KK Rogaška) in podpredsednika Matevž Zupančič (KK Helios Suns) in Tone Pavlič (KD Ilirija). Imenovan je bil tudi predstavnik združenja v Strokovni svet KZS. To funkcijo bo še naprej opravljal Lado Gorjan (KK Helios Suns).

Predstavniki klubov so se dotaknili tudi nekaj najbolj perečih nerešenih situacij, predvsem tistih, ki se tičejo sojenja in financiranja elitnega slovenskega klubskega moškega košarkarskega tekmovanja.

“Združenje izraža ogorčenje nad še vedno nerazrešeno situacijo glede delegiranja najboljših slovenskih sodnikov na tekme Lige NKBM. Prvoligaši smo enotnega mnenja, da prva slovenska liga zasluži najboljše slovenske sodnike, ki si za svoje delo zaslužijo tudi ustrezno plačilo. Prvoligaši smo večkrat predstavili KZS in ostalim združenjem svoje rešitve, ki so brez dileme sprejemljive tudi sodniški organizaciji. Prvoligaši smo bili v delovni skupini, zadolženi za reševanje nastale situacije, vedno konstruktivni in pripravljeni na kompromisne rešitve. Pogajanja so zastala predvsem zaradi želje po sprejemanju enotnega stroškovnika in enotnega vrednotenja sodniških stroškov za vse lige. Jasno je, da rešitev, ki je bila včeraj na pobudo vodstva KZS potrjena na Izvršnem odboru KZS ni po godu niti sodniški organizaciji, niti nižjeligašem in ženskim klubom in vodi v ponovno zaostrovanje. Prvoligaši ne moremo sprejeti vloge talca že predlogo trajajočega nesoglasja med KZS, sodniško organizacijo in ostalimi tekmovanji. Prav tako ne moremo sprejeti vloge »stranke v sporu«, saj smo vse kompromise že sprejeli in smo jih pripravljeni sprejemati tudi v prihodnje – tudi če ločeno od ostalih tekmovanj. Prvoligaši si le želimo kvalitetno, regularno prvenstvo in začetek le-tega v skladu s prejetim koledarjem,” so začeli in potem sklenili v Združenju prvoligašev:

“Združenje mora prav tako znova opozoriti, da s strani KZS še vedno nismo dobili niti odgovora na naš predlog glede delitve sponzorskih sredstev sponzorja tekmovanja, ki ga promoviramo v naših dvoranah in vseh komunikacijah. Po številnih prošnjah, smo bili  pripravi predloga pozvani s strani KZS pred več kot dvema letoma. Svojo domačo nalogo smo opravili, odgovora pa si očitno še vedno ne zaslužimo. Kaj šele, da bi bila sredstva med klube v kakršni koli obliki tudi razdeljena ali pa na ta račun vsaj znižani stroški tekmovanja. Zato klubi pooblaščajo predsednika Združenja, da problematiko izpostavi na naslednji seji Izvršnega odbora KZS in pridobi zahtevane odgovore ter o njih obvesti klube.”