Po odločitvi vlade se je oglasila tudi Košarkarska zveza Slovenije

v rubriki
Liga Nova KBM
s kategorijo
Novice
.

Vlada Republike Slovenije je na seji, 6. 5. 2020, sprejela Odlok o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19. Obenem je NIJZ pripravil Priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19. Dostopna bodo na POVEZAVI, sporočajo s Košarkarske zveze Slovenije.

Poudarki iz odloka:

VELJAVNOST
– Od 7. 5. 2020.
– Strokovno utemeljenost ukrepov iz odloka bo Vlada Republike Slovenije ugotavljala vsakih 14 dni.

KOMU JE DOVOLJENA VADBA
– Vadba je dovoljena vsem registriranim športnikom po Zakonu o športu.
– Pri vadbi so poleg športnikov lahko prisotni strokovni delavci v športu, ki so nujni za izvedbo procesa športne vadbe (trenerji,..) ali tisti, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo (fizioterapevti,..).

KJE SE LAHKO IZVAJA VADBA
– Vadba se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi razen v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov.

KAKO SE LAHKO IZVAJA VADBA
– Za vse udeležence vadbe je obvezno ohranjanje razdalje do drugih oseb najmanj 2 metrov. Telesni stik med športniki je dovoljen le pri tistih individualnih športnih panogah, kjer pravila športne panoge zahtevajo sodelovanje dveh za izvedbo (npr. plesni par, judo), izključno v delu tehničnega dela procesa športne vadbe, vsakič z istim partnerjem. Telesni stik več športnikov hkrati ni dovoljen.

Za tolmačenje odloka je pristojen sekretariat Vlade RS. Še več informacij in priporočil najdete najdete na spodnjih povezavah.

DOPIS KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE SVOJIM ČLANOM – ODLOK VLADE O POGOJIH ZA IZVAJANJE ŠPORTNE VADBE ZA REGISTRIRANE ŠPORTNIKE

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA REGISTRIRANE ŠPORTNIKE IN STROKOVNE DELAVCE V ŠPORTU ZA IZVAJANJE ORGANIZIRANE VADBE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19