Nov odlok Vlade RS, ki se dotika tudi košarke

v rubriki
Liga Nova KBM
s kategorijo
Novice
.

Vlada Republike Slovenije je na svoji 42. dopisni seji, 15. maja 2020, sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti. Odlok dovoljuje izvajanje športnih dejavnosti z 18. majem 2020.

ODLOK O ZAČASNIH POGOJIH ZA IZVAJANJE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Odlok določa, da:
• Proces športne vadbe se lahko izvaja na ali v športnih objektih in površinah za šport v naravi (v športnih objektih, ki so sestavni del vzgojno-izobraževalnih zavodov pa se, v skladu s še vedno veljavnim odlokom, ki je bil objavljen v Uradnem listu dne 13. maja, lahko začne proces športne vadbe izvajati 23. maja 2020);
• Poleg športne vadbe registriranih športnikov je dovoljena tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, obštudijska športna dejavnost, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših;
• Dovoljeno  je izvajanje vseh športnih tekmovanj do vključno državne ravni, in sicer v panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena;
• Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu in licenčnih seminarjev nacionalnih panožnih športnih zvez.

Pri izvajanju športnih aktivnosti je potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).

Košarkarska zveza Slovenije je v stalnem kontaktu z vsemi pristojnimi institucijami in o vseh morebitnih spremembah vas bomo nemudoma obvestili.