NBA slovarček: F kot flagrant foul

v rubriki
Liga NBA
s kategorijo
Novice
.

NBA slovarček je rubrika, kjer iščemo ustrezne in manj ustrezne prevode košarkarskih terminov iz angleščine v slovenščino. Vsak delovni dan na kosarka.si.

F

flagrant foul: nešportna/izključujoča napaka
Krovni pojem za nešportno in izključujočo napako
Sodniki se še odločajo, če je šlo za nešportno ali izključujo napako.

Flagrant foul (v prevodu: flagranten ali očiten favl) se ločuje med flagrant 1 (z besedo: one) in flagrant 2 (z besedo: two). Z izjemo določenih detajlov je flagrant 1 enak temu, kar pravila Fibe opredeljujejo kot nešportno napako, flagrant 2 pa temu, kar pravila Fibe opredeljujejo kot izključujočo napako. Tako v Fibinih tekmovanjih kot ligi NBA pa velja, da dve nešportni napaki rezultirata v izključitvi košarkarja.

Nešportna napaka je po sodnikovi oceni napaka igralca s kontaktom,
kjer:
– ni izvedel pravilnega poskusa (v skladu z duhom in namenom teh
pravil) neposredne igre na žogo;
– je igralec pri poskusu igre na žogo povzročil pretiran, grob kontakt;
– je obrambni igralec povzroči kontakt z nasprotnikom od zadaj ali s
strani z namenom, da bi zaustavil protinapad, ob tem pa med
napadalcem in nasprotnikovim košem ni nobenega obrambnega
igralca;
– je obrambni igralec v zadnjih dveh minutah četrte (2:00 ali manj na
glavnem semaforju) četrtine in v vsakem podaljšku povzročil
kontakt z nasprotnikom na igrišču, ko je bila žoga izven igrišča
zaradi ponovnega vračanja v igro in je še vedno v rokah sodnika
ali na voljo igralcu, da jo vrne v igro.
37.1.2 Sodnik mora nešportne napake med tekmo dosledno tolmačiti in pri
tem presojati samo dejanje.
37.2 Kazen
37.2.1 Nešportna napaka se vpiše igralcu, ki jo je storil.
37.2.2 Igralcu, nad katerim je bila storjena napaka, se prisodi(jo) prosti
met(i), ki jim sledi:
– vračanje žoge v igro napadalnem polju moštva nad katerim je bila
strojena nešportna napaka;
– sodniški met v sredinskem krogu za začetek prve četrtine.
Število prostih metov je tako:
– če je bila napaka storjena nad igralcem, ki ni metal na koš: 2
prosta meta;
– če je bila napaka storjena nad igralcem, ki je metal na koš:
zadetek (če je dosežen) velja in še 1 prosti met;
– če je bila napaka storjena nad igralcem, ki je metal na koš,
zadetek pa ni bil dosežen: 2 ali 3 prosti meti.
37.2.3 Igralec bo do konca tekme izključen, če sta mu dosojeni 2 nešportni
napaki 2 tehnični ali 1 nešportna in 1 tehnična napaka.
37.2.4 Če je igralec izključen v skladu s členom 37.2.3, je ta nešportna
napaka edina napaka, ki se kaznuje. Dodatna kazen zaradi izključitve
se ne izvrši.
Izključujoča napaka je vsako grobo nešportno dejanje igralca ali oseb
na klopi moštva.
38.1.2 Izključenega trenerja bo nadomestil pomočnik trenerja, ki je vpisan v
zapisnik. Če pomočnik trenerja ni vpisan v zapisnik, ga bo nadomestil
kapetan moštva (CAP).
38.2 Nasilje
38.2.1. Med tekmo so (v nasprotju s športnim duhom in poštenim bojem)
možna nasilna dejanja. Sodniki (če je potrebno pa uslužbenci organov
javnega reda) jih morajo takoj ustaviti.
38.2.2. Kadarkoli se igralci ali osebe iz klopi moštva vpletejo v nasilna dejanja
na igrišču ali v bližini igrišča, jih sodniki poskušajo zaustaviti.
38.2.3. Osebe, ki so odgovorne za očitne napade na nasprotnike ali na uradne
osebe, morajo biti takoj izključene. Sodniki morajo o tem obvestiti
vodstvo tekmovanja.
38.2.4. Uslužbenci organov javnega reda lahko stopijo na igrišče samo na
zahtevo uradnih oseb. Če na igrišče vdrejo gledalci z očitnim
namenom storitve nasilnega dejanja, morajo uslužbenci organov
javnega reda takoj zaščititi moštvi in sodnike.
38.2.5. Tudi preostali prostori (vhodi, izhodi, hodniki, garderobe…) sodijo v
pristojnost organizatorjev in organizacije tekmovanja ter uslužbencev
organov javnega reda.
38.2.6. Sodniki ne smejo dovoliti fizične dejavnosti igralcev ali oseb iz klopi
moštva, zaradi katere se lahko poškoduje igralna oprema. Ko sodniki
takšno dejavnost opazijo, morajo opozoriti trenerja moštva, ki je kršilo
pravila. Če se takšna dejavnost ponovi, sodniki vpletenemu
posamezniku (vpletenim posameznikom) prisodijo tehnično, lahko pa
tudi izključujočo napako.
38.3. Kazen
38.3.1. Izključujoča napaka se vpiše kršilcu.
38.3.2. Kadarkoli je kršilec izključen v skladu z ustreznimi členi teh pravil, mora
po izključitvi oditi ter do konca tekme ostati v garderobi svojega moštva
ali pa (če se tako odloči) zapustiti dvorano.
38.3.3. Prisodi(jo) se prosti met(i):
– kateremukoli nasprotniku, ki ga je določil njegov trener, toda le v
primeru, ko izključujoča napaka ni rezultat dotika z nasprotnikom;
– igralcu, nad katerim je bila izključujoča napaka dosojena.
Ki jim sledi še:
– vračanje žoge v igro v napadalnem polju na črti za izvajanje;
– sodniški met v sredinskem krogu za začetek prve četrtine.
38.3.4. Število prostih metov je tako:
– če napaka ni rezultat dotika z nasprotnikom: 2 prosta meta;
– če je bila napaka storjena nad igralcem, ki ni metal na koš, ali če
je bila dosojena izključujoča napaka: 2 prosta meta;
– če je bila napaka storjena nad igralcem, ki je metal na koš:
zadetek (če je dosežen) velja in še 1 prosti met;
– če je bila napaka storjena nad igralcem, ki je metal na koš,
zadetek pa ni bil dosežen: 2 ali 3 proste mete.
– Izključujoča napaka trenerja – 2 prosta meta.
– Izključujoča napaka pomočnika trenerja, namestnika, namestnika,
ki nima več pravice vstopa na igrišče (narejenih 5 napak),
uradnega predstavnika ali drugih spremljevalcev na klopi – 2
prosta meta, izključujoča napaka se vpiše trenerju kot B2.
Če je izključitev namestnikov, pomočnikov trenerja, namestnikov,
ki nimajo več pravice igranja ali pa drugih spremljevalcev
posledica zapustitve klopi moštva in aktivno sodelovanje v
pretepu se za vsako individualno izključujočo napako mečeta 2
prosta meta. Vse izključujoče napake se vpišejo povzročiteljem.
– Za vsako izključujočo napako spremljevalcev na klopi – 2 prosta
meta, vsi se vpišejo v zapisnik kot tehnična napaka trenerja.
– Vsi prosti meti se izvršijo razen v primeru, da so nasprotnemu
moštvu dosojene napake z enakimi kaznimi, ki se v tem primeru
prekličejo (mali c spodaj v zapisniku).