KZS pojasnjuje: “V Odloku je nekaj sprememb, ki omogočajo tudi izvajanje tekmovanj v 2. SKL za člane in 1. SKL za mladince ter 1. SKL za mladinke!”

Rubrika: Mlajše selekcije

Vlada RS je danes sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. V Odloku je nekaj sprememb, ki omogočajo tudi izvajanje tekmovanj v 2. SKL za člane in 1. SKL za mladince ter 1. SKL za mladinke.

Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah športnikov, če se izvajajo individualno torej samostojno oziroma pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Strokovni delavec v športu ne šteje v številčno omejitev. Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj dva metra medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot tudi v zaprtih prostorih.

S točnimi navodili vas bomo seznanili v prihodnjih dneh, po sestanku s predstavniki MIZŠ in po objavi Odloka v Uradnem listu. Glede na pretekle izkušnje bomo šele po tem imeli dosti bolj jasno sliko in vam bomo lahko posredovali natančne informacije in navodila.

Ob tem opozarjamo, da odlok stopi v veljavo 15. 2., pred tem pa izvajanje procesov treninga za te ekipe še ni dovoljeno, sklenejo na KZS-ju.