KZS bo dobila novega podpredsednika

v rubriki
Liga Nova KBM
s kategorijo
Novice
.

V soboto, 20. junija, ob 14.00, bo v hotelu Plaza v Ljubljani potekala redna letna skupščina Košarkarske zveze Slovenije.

foto: KZS

foto: KZS

Predlog dnevnega reda:

1.    Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika,
2.    poročilo verifikacijske komisije,
3.    potrditev zapisnika redne Skupščine KZS 2014, z dne 14. 6. 2014,
4.    razrešitev podpredsednika KZS in imenovanje novega podpredsednika KZS,
5.    poročila združenj, organov in komisij KZS za leto 2014,
6.    poslovno poročilo 2014, poročilo neodvisnega revizorja za leto 2014 in poročilo Nadzornega odbora KZS,
7.    finančni načrt za leto 2015,
8.    predlog sprememb Statuta KZS,
9.    predlog sprememb Registracijskega pravilnika KZS,
10.  prošnja za omilitev kazni prepovedi vodenja ekip mlajših starostnih kategorij na tekmah KZS,
11.  izključitev iz članstva KZS v skladu z 12. členom Statuta KZS,
12.  razno.