26 delegatov, vse soglasno

v rubriki
Liga Nova KBM
s kategorijo
Novice
.

V hotelu Austria Trend je potekala redna letna skupščina Košarkarske zveze Slovenije. Prisotni delegati so na skupščini izvolili delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika.

Prav tako je šestindvajset navzočih delegatov potrdilo poročila vseh združenj, organov, častnega razsodišča in komisij, poslovno poročilo, poročilo neodvisnega revizorja in poročilo nadzornega odbora za leto 2018. Potrjen je finančni načrt za leto 2019, v celoti pa so bili sprejeti tudi predlogi za dopolnitev Registracijskega pravilnika.